Politie Onderwijs Raad


De Politieonderwijsraad is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken zijn geregeld in de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, welke in werking is getreden op 1 april 2003. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 52 van 18 februari 2003.

De Raad adviseert de minister van Veiligheid en Justitie (gevraagd en ongevraagd) over het Nederlandse politieonderwijs. Tevens fungeert de Politieonderwijsraad als een afstemmingsorgaan tussen direct en indirecte betrokkenen bij het Nederlandse politieonderwijs.

www.politieonderwijsraad.nl

Onderdelen op Politie Onderwijs Raad


  • CMS
  • SEO
  • Techniek
  • Website