API Service

Volgens Wikipedia is een Application Programming Interface (API) een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel. Maar wat betekent dit nu concreet voor een webapplicatie en waarom is een API handig?

API's worden gebruikt om informatie met elkaar uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch plaatsen van Twitterberichten. Het is mogelijk om speciaal een API te schrijven voor de informatie of functies die voor uw website van belang zijn. Daarmee kunt u veel werk automatiseren.